Dążymy do tych samych celów
с 9:00 - 17:30
ul. Kabuszkina, 34
Mińsk
tel./fax
Godziny pracy:
PL

Roboty budowlano-montażowe

Nowe budownictwo
Remont generalny, przebudowa i modernizacja budynków i zabudowań
Prace specjalistyczne
Budowa obiektów "pod klucz"
Dążymy do tych samych celów