Dążymy do tych samych celów
с 9:00 - 17:30
ul. Kabuszkina, 34
Mińsk
tel./fax
Godziny pracy:
PL

Projektowamie budynków i konstrukcji

02.
Roboty i usługi
Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja robocza
Zatwierdzenia
Nadzór autorski
Ekspertyza rozwiązań projektowych
Usługi Generalnego Projektanta
01.
06.
03.
04.
05.
07.
Dążymy do tych samych celów