Dążymy do tych samych celów
с 9:00 - 17:30
ul. Kabuszkina, 34
Mińsk
tel./fax
Godziny pracy:
PL

Zrealizowane obiekty

Każdy obiekt jest realizowany jakościowo i dokładnie w terminie. Lista stale się powiększa
Prokuratura Dzielnicy Zawodskaja w mieście Mińsku
Kompleks robót budowlanych związanych z budową obiektu
Wszystkie zdjęcia
Republikańskie Naukowo-Praktyczne Centrum Sportu
Modernizacja budynku specjalistycznych usług zdrowotnych i pomocy społecznej
Instytucje Opieki Zdrowotnej (pomieszczenia dla tomografu rentgenowskiego)
Modernizacja pomieszczeń na 5-m piętrze Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu umieszczenia tomografu rentgenowskiego
Państwowa Placówka Oświatowa "Centrum Kształcenia Dodatkowego dla Dzieci i Młodzieży „Victoria”
Remont generalny i modernizacja budynku
Państwowa Placówka Oświatowa "Przedszkole – Żłobek nr 227"
Remont generalny i modernizacja budynku
Państwowa Placówka Oświatowa "Przedszkole – Żłobek nr 249"
Wszystkie zdjęcia
Капитальный ремонт с модернизацией здания
Państwowa Placówka Oświatowa "Przedszkole – Żłobek nr 177"
Remont generalny i modernizacja budynku
Państwowa Placówka Oświatowa Pałac Dzieci i Młodzieży "Zołak"
Remont generalny dachu
Zjednoczona Organizacja Związków Zawodowych MSW RB Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Innych Instytucji
Remont generalny wraz z modernizacją budynku administracyjnego
Budynek wielofunkcyjny
Remont generalny budynku
Państwowa Placówka Oświatowa Dom Dziecka nr 7 "Siem-Ja"
Remont generalny dachu
Dążymy do tych samych celów