Dążymy do tych samych celów
с 9:00 - 17:30
ul. Kabuszkina, 34
Mińsk
tel./fax
Godziny pracy:
PL

Organizacja budowlana Generalnego Wykonawstwa

Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,
obejmujące pełen zakres prac projektowych i budowlano-montażowych w systemie "pod klucz"
Nasze usługi
Projektowamie budynków i konstrukcji
Zapewniamy wysoką jakość w zakresie budownictwa cywilnego, socjalnego, mieszkaniowego
Roboty budowlano-montażowe
Produkcja konstrukcji stalowych
O nas
Korzyści ze współpracy z nami
Kompleksowe podejście
Doświadczenie
Własna produkcja
Wysoka jakość
Stały rozwoj naszej firmy to jasna strategia, wzrost ilości budów, podnoszenie jakości usług, profesjonalna organizacja i zarządzanie budownictwem
Wykonanie prac w systemie "pod klucz" — od projektowania do budowy.
Wszyscy pracownicy to certyfikowani specjaliści z wyższym wykształceniem. Średnie doświadczenie zawodowe 10 lat.
Własne zaplecze produkcyjne, zasoby materiałowe i techniczneза.
Pewność co do jakości naszej pracy pozwala nam udzielać gwarancji na 5 i więcej lat.
150+
45K+
2
Odpowiedzialność kategorii
osób w załodze firmy
m kw. oddane do użytku
Nasze obiekty
Prokuratura Dzielnicy Zawodskaja w mieście Mińsku
Budynek wielofunkcyjny
Wdrażamy rozwiązania techniczne o dowolnej złożoności i skali
Państwowa Placówka Oświatowa "Przedszkole – Żłobek nr 227"
Państwowa Placówka Oświatowa "Centrum Kształcenia Dodatkowego dla Dzieci i Młodzieży „Victoria”
Nasi klienci
Wśród klientów Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 74" są firmy państwowe i prywatne o różnych rodzajach działalności i kapitale zakładowym.
Wspołpracowali z nami
Opinie
Instytucja edukacyjna "Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi"
Bieżący remont odcinków rurociągu ciepłowniczego pod adresem Mińsk, ul. Sołtysa, 183
W trakcie wypełniania swoich obowiązków organizacja w krotkim czasie uporała się z powierzonymi zadaniami i dała się poznać z pozytywnej strony. Prace zostały należycie wykonane w terminach określonych w umowie, z zachowaniem odpowiedniej jakości i z uwzględnieniem życzeń klienta. Instytucja Edykacyjna "Akademia MSW RB" charakteryzuje Zamkniętą Spółkę Akcyjną "Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 74" jako odpowiedzialną i doświadczoną organizację
Otwarta Spółka Akcyjna "Mińska Fabryka Samochodów"
Remont generalny i modernizacja pomieszczeń przemysłowych
Pracownicy organizacji poradzili sobie z postawionym zadaniem w krótkim czasie i z należytą jakością. Kolejny raz Zamknięta Spółka Akcyjna "Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 74", jako generalny wykonawca, jest rzetelnym i sumiennym partnerem. Kierownictwo przedsiębiorstwa kompetentnie wybiera podwykonawców oraz nadzoruje i koordynuje ich działania.
"STES Invest Engineering" Sp. z o.o.
Modernizacja budynku specjalistycznych usług zdrowotnych i pomocy społecznej (Mińsk, ul. Naroczanskaja, 8)
W trakcie wykonywaniw robót Zamknięta Spółka Akcyjna "Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 74" udowodniła , że jest wysoce profesjonalną firmą z fachowym personelem, rozwiązującą zadania szybko i jakościowo.
-Baza materiałowa, kompetencje pracowników i poziom interakcji z klientem pozwalają organizacji na szybkie i jakościowe wykonanie odpowiednich prac budowlanych i instalacyjnych.
-Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę i polecamy Zamkniętą Spółkę Akcyjną "Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 74" jako niezawodnego partnera w realizacji projektów budowlanych o dowolnej złożoności.
Kontakty
Adres
E-mail
Telefon
ul. Kabuszkina, 34 Mińsk
info.smu74@mail.ru
tel./fax
Dążymy do tych samych celów