Dążymy do tych samych celów
с 9:00 - 17:30
ul. Kabuszkina, 34
Mińsk
tel./fax
Godziny pracy:
PL

Prokuratura Dzielnicy Zawodskaja w mieście Mińsku

Kompleks robót budowlanych związanych z budową obiektu
2022 год
Powierzchnia ogólna 1157,8 кв. м.
Czas trwania budowy 7 miesiące
Opis obiektu
Wzniesienie budynku dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem i zimnym poddaszem. Konstrukcja budynku jest bezramowa ze ścianami nośnymi podłużnymi i poprzecznymi. Dach jest dwuspadowy o różnej wysokości.Terytorium zostało ogrodzone z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami.
Obiekt zaopatrzony jest we wszystkie niezbędne sieci i urządzenia inżynieryjne, układ oświetlenia zewnętrznego i sieci ciepłownicze, sieć wodociągową i kanalizacyjną, sieci energetyczne od istniejącej stacji transformatorowej.
Proces budowy
Dążymy do tych samych celów